Skip to main content

Breviarium theologico-rythmicum, Det er Kort summariske Riim offuer den Hellige Bibel aff huilcke en hver Guds Ords flittige Læsere kand i Hukommelse beholde oc giemme Meeningen moxen offuer hver Capitel i det Gamle, saa vel som Ny Testamente sanckede oc skreffuit aff Offue Christensøn Nimtoft

Item Preview

>
SIMILAR ITEMS (based on metadata)